Profesyonel bir koçluk hizmeti almak istiyorsanız; ruh sağlığınızı iyileştirmeye çalışan, size öğreten, akıl hocalığı yapan, neyi nasıl yapmanız gerektiğini söyleyen, size diyet yazan, masaj yapan, sizi astral seyahatlere çıkartan üstelik bu esnada koçluk yaptığını iddia edenlerden süratle uzaklaşın.

Koçluk Terapi Değildir; Koçluk disiplini psikoloji araçlarından faydalanır ama terapi yapmaz, çünkü koç psikolog veya psikiyatr değildir. Psikopatolojisi olan kişilerle koçluk ilişkisi geliştirmez, mental açıdan sağlıklı bireylerle çalışır. Koçluğu psikolojik danışmanlıktan ayıran en önemli unsur geçmişe değil, şu anki duruma ve geleceğe projeksiyon tutmasıdır.

Koçluk Eğitmenlik/Öğretmenlik Değildir; Koç seanslarında çok iyi bildiği bir konuda dahi danışanına bir şeyler öğretmez. Koçun neyi ne kadar bildiğinin önemi yoktur. Danışanın gerçekten neyi bilmek istediğini anlaması koçluk sürecinin öncelikli hedefidir.

Koçluk Yöneticilik Değildir; Koçla danışanı arasında herhangi bir hiyerarşi yoktur. Danışanının süreçlerini, hedeflerini, eylemlerini yönetmez, ona yalnız yol arkadaşlığı yapar. Danışan hedeften saptığında yapacağı geri bildirimlerle bunun farkına varmasını sağlar.

Koçluk Mentorluk Değildir; Koç sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, koçluk hizmeti boyunca kullanır. Fakat bu bilgi ve tecrübeyi kullanması için danışanı ile paylaşmaz, akıl hocalığı yapmaz. Koç danışanına, danışanının söylediği ya da söylemediklerini yansıtarak ona tam bir ayna gibi bakar ve danışanın koçta kendisini görmesini sağlar.

Koçluk Danışmanlık Değildir; Koç danışanına ne yapması gerektiğini söylemez. Koçun söyleyeceği her şey kendi yaşanmışlık ve tecrübelerine göredir. Oysa danışanın yaşanmışlıkları, ilişkileri ve kişisel yetkinlikleri kendine özel ve çok farklıdır. Kişinin farkındalığının artırılması ve hedefine ulaşmasını sağlayacak aksiyonu öz kararıyla ve kendi sorumluluğunda alması temel hedeftir. Aynı olayda farklı kişiler için aynı çözüm; çözüm değil, belki yeni problemlerin başlangıcıdır. Bu sebeple koçun elinde muhtemel sorunlarla ilgili olarak önceden belirlenmiş prosedürler ya da içeriği belli hazır reçeteler yoktur.

Koçluk Arkadaşlık ya da Dert Ortaklığı Değildir; Koçluk seansları danışanın içini döküp rahatladığı ya da koçla birlikte gülüp eğlendiği anlar değildir. Koçun durduğu yer danışanın tarafı değil, objektif alandır. Danışan gündemindeki konuyu, geliştirmek istediği alanı ya da kaldırmak istediği bariyeri koça tam olarak tarif eder ve o seanstan beklediği hedefi söyler. Koç ise etkin dinleyerek, söylenmeyeni duyarak, sezgilerini kullanarak, zamanında ve doğru sorular sorarak danışanının gündemi hakkında bilgi elde eder. Bu bilgiyi işleyerek danışanının gerçek durumunu anlar.

Koçluk Astral Seyahatler, Spritüel Yaklaşımlar Değildir; Koç şu anla ve danışanın güncel durumu ile ilgilidir. Geçmişe ya da geleceğe metafizik yolculuklar düzenlemez.