Eğitimin Özü: “Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir” Nietzsche

Bilim, felsefe ve kadim öğretiler ışığında, katılımcılara yaşamın anlamı ve amacı üzerinde düşünmelerini sağlayan uygulamalı bir atölye çalışmasıdır.

Atölyenin ilk bölümünde yaşam amacına yönelik teorik bilgiler verilir. İkinci bölümde yaşam amacı keşfetmeye yönelik uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilir.

Eğitim Süresi: 4 saat

Eğitimin Amacı: Katılımcıların bireysel yaşam amaçlarını sorgulamasını ve bulmasını sağlamak.

Eğitim İçeriği:

 • Motivasyon nedir? Nasıl çalışır?  
 • Motivasyon günlük yaşantıyı ve iş hayatını nasıl etkiler?  
 • Mc Clelland İnsan Motivasyon Teorisi ışığında motivasyon kaynakları nedir?  
 • Motivasyon fazla ya da eksik uyarıldığında ne olur?  
 • Motivasyon ve yaşam amacı arasındaki ilişki 
 • Yaşam amacı nedir? Bir amaca ihtiyaç var mı?  
 • Hedonik ve ödemanik yaşam nedir?  
 • Yaşamın amacına kavuşmuş “üst insan (ubermencsh)” tipi 
 • Yaşam amacımızı keşfetme egzersizleri

Eğitimin Kazandırdıkları:

 • Motivasyon ve beyin ilişkisini kavrar.
 • Motivasyon kavramını bir bütün olarak ele alabilir.
 • Motivasyon kaynaklarını öğrenir.
 • Modern dönemde sesi gür çıkan ama hepsi birer birer iflas eden büyük anlatılar karşısında adeta yurtsuz kalan bireyinkendi sığınağını inşa etmeye ihtiyaç ve becerisi olduğunun farkına varır.
 • İnsanların eski dönemlere göre bir çok şeye sahip olduğu halde mutlu olamamasının sebeplerini anlar.