Eğitimin Özü: “Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır”. Henry Ford

Eğitimin Süresi: 8 saat

Eğitimin Amacı: Farklı yapıdaki bireyleri aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmek kurumlar için oldukça stratejik bir olgudur. Bu eğitim farklı yapıda ve beklentideki kişilere kurum kültürleri çerçevesinde aynı dili konuşturabilmeyi ve takımdaşlık becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Takım Oluşturma Adımları
 • Motivasyon ve Motivasyon Kaynakları
 • Takım Performansı ve İş Bölümü
 • Başarısız Takımların Ortak Özelliği
 • Takım İletişiminde Sinerji
 • Takım Ruhu, Heyecan ve Birlik Duygusunun Sağlanması
 • Takımda Liderin Rolü
 • Takım Üyelerinin Güçlü Yanlarının Takım Başarısına Kanalize Edilmesi
 • Takımlarda Verimlilik Nasıl Artar?
 • Kültürümüzün Takımlar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Eğitimin Kazandırdıkları:

 • Ortak amaç belirleyebilme ve bu amaç doğrultusunda hareket edebilme.
 • Takım olmanın önemini anlama ve takım oyuncusu olabilme.
 • Takım ruhu yaratma ve bu kazanımın hep canlı tutulması sağlama.
 • Takım arkadaşlarıyla etkili iletişimde bulunma.
 • Birlikte karar alabilme veya takımca alınmış bir karara adapte olabilme.
 • Takımdaşlık becerileri kazanma ve geliştirme.
 • Takım arkadaşlarının eksiğini fark ederek takım arkadaşlarına destek olma.
 • Takım olmanın keyfine varma.
 • ‘Ben’ yerine ‘Biz’ diyebilme sanatını anlama.